Qf 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-13 ayat 14-20 ayat 21-28 ayat 29-36
ayat 37-42 ayat 43-45