Nh 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-14 ayat 15-22 ayat 23-27 ayat 28