Muhammad 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-3 ayat 4-7 ayat 8-11 ayat 12-14 ayat 15-17
ayat 18-20 ayat 21-25 ayat 26-30 ayat 31-34 ayat 35-37
ayat 38