Luqmn 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-10 ayat 11-14 ayat 15-17 ayat 18-20
ayat 21-25 ayat 26-29 ayat 30-32 ayat 33-34