Ibrahīm 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-3 ayat 4-5 ayat 6-8 ayat 9-10 ayat 11-13
ayat 14-18 ayat 19-21 ayat 22 ayat 23-26 ayat 27-30
ayat 31-34 ayat 35-37 ayat 38-42 ayat 43-45 ayat 46-51
ayat 52