Al-Mu'min 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 5-7 ayat 8-11 ayat 12-15 ayat 16-20
ayat 21-24 ayat 25-27 ayat 28-29 ayat 30-33 ayat 34-37
ayat 38-41 ayat 42-45 ayat 46-49 ayat 50-54 ayat 55-58
ayat 59-63 ayat 64-66 ayat 67-70 ayat 71-76 ayat 77-80
ayat 81-84 ayat 85