Fussilat 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-10 ayat 11-13 ayat 14-16 ayat 17-21
ayat 22-24 ayat 25-28 ayat 29-32 ayat 33-36 ayat 37-39
ayat 40-43 ayat 44-46 ayat 47-50 ayat 51-54