Fâtir / Al­Malâ'ikah  

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-2 ayat 3-6 ayat 7-9 ayat 10-11 ayat 12-13
ayat 14-17 ayat 18-24 ayat 25-28 ayat 29-31 ayat 32-36
ayat 37-39 ayat 40-41 ayat 42-44 ayat 45