Az-Zumar 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-3 ayat 4-5 ayat 6-7 ayat 8-11 ayat 12-16
ayat 17-20 ayat 21-22 ayat 23-26 ayat 27-31 ayat 32-37
ayat 38-40 ayat 41-44 ayat 45-47 ayat 48-51 ayat 52-55
ayat 56-60 ayat 61-66 ayat 67-69 ayat 70-72 ayat 73-75