At-Tal‚q 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1 ayat 2-3 ayat 4-6 ayat 7-10 ayat 11-12