At-TakwÓr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-13 ayat 14-27 ayat 28-29