At-Tagh‚bun 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 5-8 ayat 9-11 ayat 12-15 ayat 16-18