Ash-Shu'arÔ' 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-14 ayat 15-22 ayat 23-30 ayat 31-39
ayat 40-47 ayat 48-53 ayat 54-63 ayat 64-74 ayat 75-84
ayat 85-95 ayat 96-107 ayat 108-117 ayat 118-127 ayat 128-138
ayat 139-148 ayat 149-157 ayat 158-166 ayat 167-176 ayat 177-185
ayat 186-194 ayat 195-204 ayat 205-214 ayat 215-224 ayat 225-227