As-Sâffât 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-9 ayat 10-19 ayat 20-29 ayat 30-38 ayat 39-50
ayat 51-61 ayat 62-72 ayat 73-83 ayat 84-96 ayat 97-104
ayat 105-114 ayat 115-125 ayat 126-137 ayat 138-148 ayat 149-158
ayat 159-171 ayat 172-182