Ar-Ra'd 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-2 ayat 3-4 ayat 5-7 ayat 8-11 ayat 12-14
ayat 15-16 ayat 17 ayat 18-21 ayat 22-24 ayat 25-28
ayat 29-30 ayat 31-32 ayat 33-36 ayat 37-40 ayat 41-43