Ar-­Rūm 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-7 ayat 8-9 ayat 10-15 ayat 16-20 ayat 21-23
ayat 24-27 ayat 28-29 ayat 30-34 ayat 35-38 ayat 39-41
ayat 42-45 ayat 46-48 ayat 49-53 ayat 54-57 ayat 58-60