An-Nûr 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-2 ayat 3-6 ayat 7-10 ayat 11-14 ayat 11-18
ayat 19-21 ayat 22-24 ayat 25-27 ayat 28-30 ayat
ayat 31-32 ayat 33 ayat 34-35 ayat 36-38 ayat 39-40
ayat 41-43 ayat 44-47 ayat 48-51 ayat 52-54 ayat 55-56
ayat 57 ayat 58-60 ayat 61 ayat 62 ayat 63-64