An-Naml 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-11 ayat 12-15 ayat 16-18 ayat 19-22
ayat 23-27 ayat 28-33 ayat 34-37 ayat 38-40 ayat 41-44
ayat 45-48 ayat 49-54 ayat 55-59 ayat 60-62 ayat 63-66
ayat 67-72 ayat 73-79 ayat 80-83 ayat 84-87 ayat 88-92
ayat 93