An-Nahl 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-10 ayat 11-13 ayat 14-19 ayat 20-24
ayat 25-27 ayat 28-30 ayat 31-34 ayat 35-36 ayat 37-40
ayat 41-45 ayat 46-50 ayat 51-55 ayat 56-60 ayat 61-63
ayat 64-67 ayat 68-69 ayat 70-73 ayat 74-76 ayat 77-79
ayat 80-83 ayat 84-87 ayat 88-90 ayat 91-92 ayat 93-96
ayat 97-101 ayat 102-105 ayat 106-109 ayat 110-112 ayat 113-115
ayat 116-120 ayat 121-124 ayat 125-128