Ali-Imran

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-8 ayat 9-12 ayat 13-14 ayat 15-18
ayat 19-20 ayat 21-24 ayat 25-27 ayat 28-29 ayat 30-34
ayat 35-37 ayat 38-40 ayat 41-44 ayat 45-48 ayat 49-50
ayat 51-54 ayat 55-58 ayat 59-62 ayat 63-65 ayat 66-70
ayat 71-73 ayat 74-76 ayat 77-78 ayat 79-80 ayat 81-83
ayat 84-88 ayat 89-92 ayat 93-96 ayat 97-100 ayat 101-102
ayat 103-106 ayat 107-110 ayat 111-113 ayat 114-116 ayat 117-118
ayat 119-122 ayat 123-126 ayat 127-132 ayat 133-135 ayat 136-139
ayat 140-143 ayat 144-146 ayat 147-150 ayat 151-152 ayat 153
ayat 154-155 ayat 156-158 ayat 159-161 ayat 162-164 ayat 165-167
ayat 168-171 ayat 172-175 ayat 176-178 ayat 179-181 ayat 182-184
ayat 185-187 ayat 188-190 ayat 191-194 ayat 195-197 ayat 198-200