Al-Qiymah 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-11 ayat 12-24 ayat 25-38 ayat 39-40