Al-Qasas 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-8 ayat 9-12 ayat 13-14 ayat 15-18
ayat 19-21 ayat 22-24 ayat 25-27 ayat 28-30 ayat 31-33
ayat 34-37 ayat 38-41 ayat 42-45 ayat 46-48 ayat 49-53
ayat 54-56 ayat 57-60 ayat 61-64 ayat 65-70 ayat 71-74
ayat 75-76 ayat 77-79 ayat 80-82 ayat 83-86 ayat 87-88