Al-Muzzammil 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-9 ayat 10-16 ayat 17-19 ayat 20