Al-Mutaffifîn

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-10 ayat 11-21 ayat 22-31 ayat 32-36