Al-Mursalāt 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-14 ayat 15-28 ayat 29-40 ayat 41-50