Al-Mumtahanah

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1 ayat 2-3 ayat 4-7 ayat 8-9 ayat 10
ayat 11-12 ayat 13