Al-Mulk 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 5-9 ayat 10-15 ayat 16-20 ayat 21-26
ayat 27-30