Al-Mâ'idah 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1 ayat 2 ayat 3-4 ayat 5 ayat 6
ayat 7-9 ayat 10-11 ayat 12-13 ayat 14-15 ayat 16-17
ayat 18-19 ayat 20-23 ayat 24-27 ayat 28-31 ayat 32
ayat 33-37 ayat 38-40 ayat 41 ayat 42-43 ayat 44-45
ayat 46-47 ayat 48-49 ayat 50-52 ayat 53-54 ayat 55-57
ayat 58-60 ayat 61-63 ayat 64-66 ayat 67-68 ayat 69-71
ayat 72-74 ayat 75-77 ayat 78-81 ayat 82-83 ayat 84-87
ayat 88-89 ayat 90-92 ayat 93-94 ayat 95-96 ayat 97-99
ayat 100-103 ayat 104-105 ayat 106-107 ayat 108-109 ayat 110-111
ayat 112-114 ayat 115-116 ayat 117-120