Al-Ma'Ôrij 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-10 ayat 11-24 ayat 25-34 ayat 35-42 ayat 43-44