Al Jinn 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-11 ayat 12-17 ayat 18-23 ayat 24-28