Al-Jthiya 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-10 ayat 11-14 ayat 15-18 ayat 19-22
ayat 23-25 ayat 25-29 ayat 30-33 ayat 34-37