Al-Insān 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-13 ayat 14-20 ayat 21-27 ayat 28-31