Al-Hujurât 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-2 ayat 3-6 ayat 7-9 ayat 10-11 ayat 12-13
ayat 14-16 ayat 17-18