Al-Hijr 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6 ayat 7-14 ayat 15-21 ayat 22-27 ayat 28-35
ayat 36-44 ayat 45-53 ayat 54-62 ayat 63-70 ayat 71-80
ayat 81-87 ayat 88-96 ayat 97-99