Al-Hashr

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1 ayat 2-5 ayat 6-7 ayat 8-9 ayat 10-11
ayat 12-15 ayat 16-20 ayat 20-23 ayat 24