Al-Hajj 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 4 ayat 5-9 ayat 10-13 ayat 14-16
ayat 17-18 ayat 19-22 ayat 23-26 ayat 27-29 ayat 30-33
ayat 34-35 ayat 36-39 ayat 40-43 ayat 44-46 ayat 47-51
ayat 52-54 ayat 55-58 ayat 59-63 ayat 64-67 ayat 68-71
ayat 72-73 ayat 74-77 ayat 78