Al-HadÓd

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-3 ayat 4-7 ayat 8-9 ayat 10-12 ayat 13-14
ayat 15-18 ayat 19 ayat 20-23 ayat 24-26 ayat 27
ayat 28-29