Al-Furqân 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-3 ayat 4-7 ayat 8-12 ayat 13-17 ayat 18-20
ayat 21-25 ayat 26-31 ayat 32-36 ayat 37-41 ayat 42-46
ayat 47-52 ayat 53-57 ayat 58-61 ayat 62-67 ayat 68-72
ayat 73-77