Al-Fath 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 5-7 ayat 8-10 ayat 11-14 ayat 15-16
ayat 17-19 ayat 20-23 ayat 24-25 ayat 26-27 ayat 28
ayat 29