<

Al-Burj

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Dafar Ayat

ayat 1-9 ayat 10-19 ayat 20-22