Al-Baqarah 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-6

ayat 7-11

ayat 12-16

ayat 17-19

ayat 20-22

ayat 23-25

ayat 26-27

ayat 28-30

ayat 31-33

ayat 34-36

ayat 37-40

ayat 41-45

ayat 46-49

ayat 50-53

ayat 54-57

ayat 58-59

ayat 60

ayat 61-64

ayat 65-68

ayat 69-72

ayat 73-74

ayat 75-78

ayat 79-81

ayat 82-84

ayat 85

ayat 86-88

ayat 89-90

ayat 91-92

ayat 93-96

ayat 97-100

ayat 101

ayat 102-104

ayat 105-107

ayat 108-110

ayat 111-112

ayat 113-116

ayat 117-119

ayat 120-123

ayat 124-125

ayat 126-128

ayat 129-132

ayat 133-135

ayat 136-138

ayat 139-141

ayat 142

ayat 143-144

ayat 145-148

ayat 149-150

ayat 151-154

ayat 155-158

ayat 159-162

ayat 163-164

ayat 165-167

ayat 168-171

ayat 172-173

ayat 174-176

ayat 177

ayat 178-179

ayat 180-183

ayat 184

ayat 185-186

ayat 187-188

ayat 189-190

ayat 191-194

ayat 195

ayat 196-197

ayat 198-201

ayat 202-204

ayat 205-209

ayat 210-212

ayat 213

ayat 214-215

ayat 216-217

ayat 218-219

ayat 220-221

ayat 222-224

ayat 225-227

ayat 228-229

ayat 230

ayat 231-232

ayat 233

ayat 233-234

ayat 235-236

ayat 237-239

ayat 240-242

ayat 243-245

ayat 246-247

ayat 248

ayat 249-250

ayat 251-252

ayat 253-254

ayat 255-257

ayat 258

ayat 259

ayat 260-263

ayat 264

ayat 265-266

ayat 267-270

ayat 271-272

ayat 273-274

ayat 275-278

ayat 279-281

ayat 282

ayat 283-284

ayat 285-286