Al-'Ankabūt 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-9 ayat 10-12 ayat 13-16 ayat 17-20
ayat 21-24 ayat 25-27 ayat 28-31 ayat 32-35 ayat 36-39
ayat 40-42 ayat 43-45 ayat 46-49 ayat 50-52 ayat 53-57
ayat 58-61 ayat 62-66 ayat 67-69