Al Anf├ól 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-3 ayat 4-7 ayat 8-11 ayat 12-15 ayat 16-18
ayat 19-23 ayat 24-26 ayat 27-30 ayat 31-33 ayat 34-36
ayat 37-40 ayat 41-42 ayat 43-45 ayat 46-47 ayat 48-51
ayat 52-56 ayat 57-60 ayat 61-64 ayat 65-66 ayat 67-71
ayat 72-73 ayat 74-75