Al-Anbiyâ' 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 5-10 ayat 11-17 ayat 18-23 ayat 24-28
ayat 29-32 ayat 33-37 ayat 38-42 ayat 43-46 ayat 47-51
ayat 52-58 ayat 59-65 ayat 66-72 ayat 73-76 ayat 77-80
ayat 81-86 ayat 87-90 ayat 91-96 ayat 97-102 ayat 103-107
ayat 108-112