Al-An'├óm 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 5-7 ayat 8-11 ayat 12-16 ayat 17-19
ayat 20-24 ayat 25-27 ayat 28-30 ayat 31-34 ayat 35-37
ayat 38-41 ayat 42-45 ayat 46-49 ayat 50-51 ayat 52-55
ayat 56-58 ayat 59-61 ayat 62-65 ayat 66-69 ayat 70
ayat 71-74 ayat 75-78 ayat 79-81 ayat 82-84 ayat 85-88
ayat 89-80 ayat 91-92 ayat 93-94 ayat 95-98 ayat 99-100
ayat 101-104 ayat 105-108 ayat 109-111 ayat 112-114 ayat 115-118
ayat 119-121 ayat 122-124 ayat 125-127 ayat 128-129 ayat 130-134
ayat 135-136 ayat 137-139 ayat 140-141 ayat 142-143 ayat 144-145
ayat 146-148 ayat 148-150 ayat 151-152 ayat 153-156 ayat 157
ayat 158-162 ayat 163-165