Al-Ahz‚b 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Dafar Ayat

ayat 1-3 ayat 4-5 ayat 6-9 ayat 10-13 ayat 14-17
ayat 18-19 ayat 20-22 ayat 23-25 ayat 26-28 ayat 29-32
ayat 33-34 ayat 35-36 ayat 37-38 ayat 39-43 ayat 44-48
ayat 49 ayat 50 ayat 51-52 ayat 53-54 ayat 55-58
ayat 59-62 ayat 63-68 ayat 69-72 ayat 73