Al-Ahqf 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-4 ayat 16-18 ayat 31-33
ayat 5-7 ayat 19-20 ayat 34-35
ayat 8-10 ayat 21-24
ayat 11-14 ayat 25-27
ayat 15 ayat 28-30