Al-A'rāf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-5 ayat 6-10 ayat 11-16 ayat 17-19 ayat 20-23
ayat 24-26 ayat 27-29 ayat 30-32 ayat 33-35 ayat 36-37
ayat 38-39 ayat 40-42 ayat 43-45 ayat 46-49 ayat 50-52
ayat 53-54 ayat 55-57 ayat 58-61 ayat 62-65 ayat 66-69
ayat 70-72 ayat 73-74 ayat 75-78 ayat 79-82 ayat 83-85
ayat 86-87 ayat 88-90 ayat 91-94 ayat 95-98 ayat 99-102
ayat 103-107 ayat 108-115 ayat 116-122 ayat 123-126 ayat 127-130
ayat 131-133 ayat 134-136 ayat 137-140 ayat 141-142 ayat 143-144
ayat 145-147 ayat 148-149 ayat 150-153 ayat 154-155 ayat 156
ayat 157-158 ayat 159-160 ayat 161-162 ayat 163-166 ayat 167-168
ayat 169-171 ayat 172-175 ayat 176-178 ayat 179-183 ayat 184-186
ayat 187-188 ayat 189-193 ayat 194-197 ayat 198-202 ayat 203-206