Az-Zriyt 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-13 ayat 46-53
ayat 14-22 ayat 54-60
ayat 23-29
ayat 30-38
ayat 39-45