Ad-Dukhân 

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Daftar Ayat

ayat 1-8 ayat 45-55
ayat 9-17 ayat 56-59
ayat 18-26
ayat 27-36
ayat 34-44